Мэдээ мэдээлэл

говь гурвансайханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 14 дугаартай удирдамжийн дагуу монг...

Цааш унших

09 сарын 08-наас 09 сарын 24-нийг хүртлэх хугацаанд баяндалай сумын баянцагаан уулын “хонжин”-гийн постонд байгаль хамгаалагч, бохуб р.батцогоор ахлу...

Цааш унших

2021 оны 08 сарын 30-наас 09 сарын 12 хүртлэх хугацаанд архивын бичиг баримт эмхлэх ажлыг гэрээт ажилтан ц.дулмаагаар гүйцэтгүүлж, байгууллагын комисс хүлээ...

Цааш унших

2021 оны 09 сарын 09-ний өдөр хүрмэн сумын орчны бүсийн иргэдэд зохион байгуулсан  хог хаягдал сэдэвт сургалтанд 21 хүн хамрагдлаа.

Цааш унших

2021 оны 09 сарын 06-ны өдөр баяндалай сумын орчны бүсийн хурал цахимаар хуралдлаа. хуралдааны зорилго нь обз-ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, цаашдын үйл ажилла...

Цааш унших

2021 оны 07 дугаар сарын 02, 08 дугаар сарын 27 -ны өдрүүдэд бэлчээрийн сэргэн ургалт, ургамлын бүрхэвч, зүйлийн бүрдлийн өөрчлөлтийг судлаж байх зорилгоор мон...

Цааш унших

2021 оны 08 дугаар сарын 04 -нд өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг салбарын төлөөллийн 10 гаруй аж ахуй нэгж, байгууллага хуралдлаа.

Цааш унших

байгаль хамгаалагч нарын хууль, эрх зүйн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, албан хаагчид бие биенээсээ суралцаж хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд зорилгоор ггбцгхз-ны ...

Цааш унших

короновирус халдварт (covid-19)-ын цар тахлын улмаас иргэдийн амьжиргааны түвшин буурч байгалийн нөөц баялаг, ашигт малтмалыг хууль бусаар ашиглан байгаль орчин...

Цааш унших

ХЭЭРИЙН ПОСТОНД АЖИЛЛАА

2021 оны 07 сарын 29

коронвирус халдвар (covid-19)-ын цар тахлын улмаас иргэдийн амьжиргааны түвшин буурч байгалийн нөөц баялаг, ашигт малтмалыг хууль бусаар ашиглан байгаль орчинд ...

Цааш унших

говь гурвансайханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаанаас хүсэлт илгээсний дагуу өмнөговь аймгийн засаг даргын 2021 оны 07 сарын 06-ны өдрийн а/7...

Цааш унших

нийтээр тэмдэглэх баярын амралтын өдрүүдэд хариуцлагатай эргүүл жижүүрээр ажиллах тухай хамгаалалтын захиргааны даргын 07 сарын 07-ны өдрийн тушаалын дагуу офис...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now