Мэдээ мэдээлэл

2018 оны 11 сарын 16ны өдөр төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан хаа...

Цааш унших

зөвхөн өвөл ургадаг ховор зүйл ургамалыг хашиж хамгааллаа

Цааш унших

2018 оны 11 сарын 06 ны өдрөөс эхлэн-11 сарын 16 ны өдрийг хүртэл 10 хоногийн хугацаатай алтан уул, нэмэгт уул, гилбэнт уулаар ггбцгхз-ны мэргэжилтэн б.тэгшжар...

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай газарт хамрагддаг сумд болох баяндалай, сэврэй, булган, ханхонгор, хүрмэн, гурвантэс, сумдуудад уулын туруутан болон тал хээрийн туруутны с...

Цааш унших

2018 оны 10-р сарын 23 ны өдөр тхну-ын газрын дарга ч.батсансар, судалгаа шинжилгээ, сургалт сурталчилгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн т.болдбаатар, хя...

Цааш унших

аялал жуучлалын бүс нутаг болох ёлын ам, мухар шивэртийн амуудаар 2018 оны 10 дугаар сарын 19 ны өдөр ггбцгхз-дарга б.батсаруул, бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилт...

Цааш унших

СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

2018 оны 11 сарын 26

боажя-ны дэмжлэгтэйгээр wwf буюу дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн санхүүжилтээр ирвэс хамгаалах сан удирдан гүйцэтгэж байгаа монгол орон даяар хийгдэж байгаа...

Цааш унших

2018 оны 09 сарын 28-ны өдөр хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн т.ганчулуун, б.олз, хавцгайт хэсгийн байгаль хамгаалагч д.баярсайхан, а.ганболд, з.пүрвээ, м.эн...

Цааш унших

2018 оны 09 сарын 22-ны өдөр хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн н.гэрлээ багштай “говийн төгөл”, улсын...

Цааш унших

2019 онд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар ёл, мухар шивэрт, хавцгайт, дүнгэнээгийн амуудыг тогтвортой аялал жуулчлалын замаар хөгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөө болон...

Цааш унших

төрөлжсөн биеийн тамирын сургалттай 7-р сургуулийн сурагчдад 2018 оны 09 сарын 19-ний өдөр сургалт зохион байгуулсан.

Цааш унших

даланзад сумын 4-р цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now