Мэдээ мэдээлэл

2022 оны 09 сарын 08,09-ний өдрүүдэд говь гурвансайханы байгалийн цогцолборт газрын нутаг дэвсгэр болох сэврэй сумын хонгорын гол, ханхонгор сумын нутаг дахь зү...

Цааш унших

09 сарын 07-ны өдөр хонгорын голын нүдэн булаг амралтын газар уламжлал болгон зохион байгуулдаг “хонгорын голын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээ” сэдэвт...

Цааш унших

ХЭЭРИЙН ПОСТОНД АЖИЛЛАА

2022 оны 08 сарын 29

08 дугаар сарын 2-ноос 8 дугаар сарын 18 хүртэл хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч а.мандах, с.мөнхтулга, баяндалай, сэврэй сумдыг хариуцсан цагдаагийн ...

Цааш унших

“алтан элс-элсэн манханы баяр-2022” арга хэжмээ 08 дугаар сарын 19 нөөс 21 ны хооронд амжилттай зохион байгууллагдлаа.

Цааш унших

гидцг-ын "а" хэсгийн хамгаалалтын захиргаа говийн бүсийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаадын мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч болон орчны бүсийн 5 сумы...

Цааш унших

боажя-ны тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн удирдлагын газрын мэргэжилтнүүд болон хамгаалалтын захиргаадын 17 албан хаагчдад "газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын н...

Цааш унших

байгаль орчныг хамгаалах, хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах олборлох гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор нэгдсэн...

Цааш унших

2022 оны 07 сарын 09-07 ны өдрүүдэд албан хаагчдын ажиллах хувиарыг гарган ажиллаа. № газрын нэр хариуцсан байгаль хамгаалагч нэмэлт хүчээр ажиллах хугацаа 1....

Цааш унших

орчны бүсийн сумдын 150 хүүхдийг хамруулан байгаль ээлтэй буянт хотхон хүүхдийн зуслангийн 1-р ээлжийн амралт зохион байгуулагдаж байна.

Цааш унших

өмнөговь аймгийн засаг даргын 2022 оны 05 сарын 02-ны өдрийн а/492 тоот захирамжийн дагуу сэврэй сумын зөөлөн, баянцагаан, баянбор, эрээний нуруунд явуулын хян...

Цааш унших

2022 оны 06 сарын 17-ны өдөр зүүнсайхан уулын ёлын аманд “сайханы сарлагийн баяр”-ын арга хэмжээтэй давхцуулан байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилсан нээлттэй...

Цааш унших

хяналт шалгалтын зорилго: тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай, төрийн хяналт шалгалтын тухай, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай, зөрчлийн тухай, зө...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now