Мэдээ мэдээлэл

монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 202...

Цааш унших

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

2020 оны 05 сарын 19

. хамгаалалтын захиргааны хамт олон 2020.05.05 наас 2 хоногийн томилолтоор баяндалай сумын баянцагааны нуруу, сэврэй сумын баянборын нуруунд хяналт шалгалтаар ...

Цааш унших

хамгаалалтын захиргааны ахлах мэргэжилтэн б.батгэрэлээр ахлуулан “ирвэс” хэсгийн байгаль хамгаалагчдын баг 2020.05.10-наас 13 нийг хүртэл урьдчилан сэргийлэх хя...

Цааш унших

2020.05.13-17 ны өдрүүдэд хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид сэврэй сумын хонгорын гол буюу цогцолборт газрын аялал жуулчлалын бүс нутагт...

Цааш унших

МОД ТАРЬЛАА

2020 оны 05 сарын 01

монгол улсын ойн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1, монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар “бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” зарлиг,...

Цааш унших

2020 оны 04 дугаар сарын 24-ны өдрийн 10:00 цагаас 17:00 цаг хүртэл хамгаалалтын захиргааны санаачилгаар алтайн өвөр говийн сав газрын захиргаатай хамтран уст ц...

Цааш унших

2020 оны 04 сарын 14-ний өглөө говь гурвансайханы бцг-ын зүүнсайхан уулын улиастай орчмыг хариуцсан байгаль хамгаалагч б.батболд ирвэсний гүем нохойд бариулж үх...

Цааш унших

2020.04.13-ны өдөр говь гурвансайханы бцг-ыг хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн б...

Цааш унших