2021 оны 07 дугаар сарын 02, 08 дугаар сарын 27 -ны өдрүүдэд бэлчээрийн сэргэн ургалт, ургамлын бүрхэвч, зүйлийн бүрдлийн өөрчлөлтийг судлаж байх зорилгоор  мониторингийн цэгийг Ханхонгор сумын  Зүүнсайхан уулын Оюутын аманд /10*10/м, Сэврэй сумын Хонгорын голд /16*16/м харьцаатай судалгааны хашааг тус тус байршуулаад байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now