Байгаль хамгаалагч нарын хууль, эрх зүйн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, албан хаагчид бие биенээсээ суралцаж хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд зорилгоор ГГБЦГХЗ-ны мэргэжилтэн Б.Тэгшжаргал, “хавцгайт” хэсгийн байгаль хамгаалагч, БОХУБ Д.Баярсайхан, байгаль хамгаалагч Н.Жаргалсайхан, Д.Соронзонболд, жолооч, Д.Эрдэнэбат нар 2021 оны 8-р сарын 16-наас 6 хоног Дундсайхан уул, Баруунсайхан уул, Баянцагаан уул орчимд ажилласан. Үүнд:

1. Говь Гурвансайханы БЦГ-ын “Хавцгайт” хэсгийн хариуцан хамгаалж байгаа нутаг дэвсгэрийн орон нутгийн төв, гол замуудад байршуулсан дотоод бүсчлэлийн тэмдэг тэмдэгжүүлэлтийг  байгаль хамгаалагч нарт хүлээлцүүлэн өглөө. Дундсайхан ууланд (“Онцгой бүс”-5ш, “Аялал жуулчлалын бүс”-15ш, “Хязгаарлалтын бүс”-12ш. Нийт 32ш), Баянцагаан ууланд  (“Онцгой бүс”-7ш, “Аялал жуулчлалийн бүс”-11ш, “Хязгаарлалтын бүс”-4ш, нийт-22ш), Баруунсайхан ууланд (“Онцгой бүс”-5ш, “Аялал жуулчлалын бүс”-10, “Хязгаарлалтын бүс”-10, нийт 25ш)

2. Дундсайхан уулын хязгаарлалтын бүсийн Хавцгайтын адаг, Агуйт, Цагаан толгой худаг/Улаан/, Мухар хавцгайт, Сүүжийн худаг, Улаан эргийн ус, Тэсгэнэ, Бүйлсэн, Гоёот, Хажуу ус, Баян, Аялал жуулчлалын бүсийн Нэмэгт /Мухар/, Цогтын богоч, Мац, Хүрэн хавцгай, Тойромын дэнж, Бага Өл /ар/, Шавартайн булаг, Дөтийн даваа ар, Дэлгэрийн ам, Ямаан ус, Өлийн даваа, Бага өл /Хөхийн адаг/, Саруул, Бэлгэх булаг, Онцгой бүсийн Хараат, Зүүн Дэлгэр, Сувараг /Нүхэн/, Улаан хад зэрэг газруудаар Баянцагааны нурууны Баянцагааны нурууны онцгой бүсийн Хавцгайт, Хүүшийн даваа, Гүн худаг, Аяагийн хавчил Дөвөнтийн хөндий, Шарга морьт /тахилга зам/, аялал жуулчлалын бүсийн Хавцгайтын хөндий, Мухар эргийн худаг, Бунханы хөтөл,, Хорхойтын булаг, Харангатын хөндий, Эхэн ус,, Дөвөнтийн ам, Баруун булан, Хавиргын бууц, хязгааралтын бүсийн Төхөм баг, Аман ус, Оцон, Тэмээ хад зэрэг газруудаар, Баруунсайхан уулын онцгой бүсийн Гэгээтийн булаг, Норов овоо, Булшт, Бүтүү, Булгын жавьж, аялал жуулчлалын бүс Бүйлсэнгийн худаг, Хөтөл булаг, Баяндалай хуудас, Цагаан маань, Норов овоо /Дал/, Сэтэрт /Улаан булаг/, Хуралт, Модон хөндий, хязгаарлалтын бүс Муу ус, Шандны адаг, Эрдэнэ толгой, Бумбат, Талын холтос,Тээг, Бүрэгтийн мөр, Хавцгайт, Ламын овоо, Булагтай зэрэг газруудаар хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.  Зөрчилгүй тайван байлаа.

- - ГГБЦГ-ын байгаль хамгаалагчидын 08 сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

ГГБЦГ-ын байгаль хамгаалагч нар нийт 37 удаа буюу 101 хоног 5863 км явж, хяналт шалгалт, мониторингийн ажил гүйцэтгэж, 30 ширхэг судалгааны материал ирүүлж, 544 иргэнд сурталчилгаа хийж ажилласан. Хонгорын голын төвлөрсөн хогийн цэгт 8 тн хогийг, Зүүнсайханы Оюутын амны төвлөрсөн хогийн цэгт 5 тн хогийг тус тус зөөвөрлөж, төвлөрүүлсэн байна. 

Байгаль хамгаалагч нарын хууль, эрх зүйн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, албан хаагчид бие биенээсээ суралцаж хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд зорилгоор ГГБЦГХЗ-ны мэргэжилтэн Б.Тэгшжаргал, “хавцгайт” хэсгийн байгаль хамгаалагч, БОХУБ Д.Баярсайхан, байгаль хамгаалагч Н.Жаргалсайхан, Д.Соронзонболд, жолооч, Д.Эрдэнэбат нар 2021 оны 8-р сарын 16-наас 6 хоног Дундсайхан уул, Баруунсайхан уул, Баянцагаан уул орчимд ажилласан. Үүнд:

1. Говь Гурвансайханы БЦГ-ын “Хавцгайт” хэсгийн хариуцан хамгаалж байгаа нутаг дэвсгэрийн орон нутгийн төв, гол замуудад байршуулсан дотоод бүсчлэлийн тэмдэг тэмдэгжүүлэлтийг  байгаль хамгаалагч нарт хүлээлцүүлэн өглөө. Дундсайхан ууланд (“Онцгой бүс”-5ш, “Аялал жуулчлалын бүс”-15ш, “Хязгаарлалтын бүс”-12ш. Нийт 32ш), Баянцагаан ууланд  (“Онцгой бүс”-7ш, “Аялал жуулчлалийн бүс”-11ш, “Хязгаарлалтын бүс”-4ш, нийт-22ш), Баруунсайхан ууланд (“Онцгой бүс”-5ш, “Аялал жуулчлалын бүс”-10, “Хязгаарлалтын бүс”-10, нийт 25ш)

2. Дундсайхан уулын хязгаарлалтын бүсийн Хавцгайтын адаг, Агуйт, Цагаан толгой худаг/Улаан/, Мухар хавцгайт, Сүүжийн худаг, Улаан эргийн ус, Тэсгэнэ, Бүйлсэн, Гоёот, Хажуу ус, Баян, Аялал жуулчлалын бүсийн Нэмэгт /Мухар/, Цогтын богоч, Мац, Хүрэн хавцгай, Тойромын дэнж, Бага Өл /ар/, Шавартайн булаг, Дөтийн даваа ар, Дэлгэрийн ам, Ямаан ус, Өлийн даваа, Бага өл /Хөхийн адаг/, Саруул, Бэлгэх булаг, Онцгой бүсийн Хараат, Зүүн Дэлгэр, Сувараг /Нүхэн/, Улаан хад зэрэг газруудаар Баянцагааны нурууны Баянцагааны нурууны онцгой бүсийн Хавцгайт, Хүүшийн даваа, Гүн худаг, Аяагийн хавчил Дөвөнтийн хөндий, Шарга морьт /тахилга зам/, аялал жуулчлалын бүсийн Хавцгайтын хөндий, Мухар эргийн худаг, Бунханы хөтөл,, Хорхойтын булаг, Харангатын хөндий, Эхэн ус,, Дөвөнтийн ам, Баруун булан, Хавиргын бууц, хязгааралтын бүсийн Төхөм баг, Аман ус, Оцон, Тэмээ хад зэрэг газруудаар, Баруунсайхан уулын онцгой бүсийн Гэгээтийн булаг, Норов овоо, Булшт, Бүтүү, Булгын жавьж, аялал жуулчлалын бүс Бүйлсэнгийн худаг, Хөтөл булаг, Баяндалай хуудас, Цагаан маань, Норов овоо /Дал/, Сэтэрт /Улаан булаг/, Хуралт, Модон хөндий, хязгаарлалтын бүс Муу ус, Шандны адаг, Эрдэнэ толгой, Бумбат, Талын холтос,Тээг, Бүрэгтийн мөр, Хавцгайт, Ламын овоо, Булагтай зэрэг газруудаар хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.  Зөрчилгүй тайван байлаа.

- - ГГБЦГ-ын байгаль хамгаалагчидын 08 сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

ГГБЦГ-ын байгаль хамгаалагч нар нийт 37 удаа буюу 101 хоног 5863 км явж, хяналт шалгалт, мониторингийн ажил гүйцэтгэж, 30 ширхэг судалгааны материал ирүүлж, 544 иргэнд сурталчилгаа хийж ажилласан. Хонгорын голын төвлөрсөн хогийн цэгт 8 тн хогийг, Зүүнсайханы Оюутын амны төвлөрсөн хогийн цэгт 5 тн хогийг тус тус зөөвөрлөж, төвлөрүүлсэн байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now