Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хяналт шалгалт

2019 оны 06 сарын 14

Баянбор нуруунд хяналтаар ажиллаа

Говь Гурвансайханы БЦГ-ын Баянцагаан, Гурвансайханд уулын туруутны тоо толгой, өнөөгийн төлөв байдлыг тогтоох, байгаль хамгаалагч нарт мониторинг судалгааны хос...

Хяналтаар ажиллаа

2019 оны 06 сарын 14

2019 оны 06 сарын 13-ны өдөр хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн БОХУБ В.Өсөхбаяраар ахлуулан мэргэжилтэн Т.Ганчулуун, жолооч Э.Ганбат нар Б...

Хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 39/04/096/03 дугаартай удирдамжийн дагуу жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг...

Жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагдаж ирсэн САЙХАН САРЛАГ -2019 арга хэмжээ 05 сарын 25-ны өдөр Зүүн сайхан уулын Ёлын аманд 8 дахь жилдээ амжилттай зохион...

Нийт албан хаагчдын зөвлөгөөн зохион байгууллагдаж байна

Зөвлөгөөн болж байна.

2019 оны 05 сарын 23

Дотоод журамаа хэлэлцүүлж шинэчлэв.

Газрын мэдээллийн сангийн Ланд менежир програмын онол пратикын сургалтыг зохион байгуулахад 2019 оны 05-р сарын 13 наас 17 ны өдрүүдэд хамрагдалаа.

2019 оны 05 сарын 20-ны өдөр Зүүн сайхан уулын Ёлын аманд Өмнөговь аймгийн сарлаг сүргийн тоо толгойг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий "Сайханы сарлагийн баяр"-ын арга...

Болзолт уралдаан зарлагдалаа

Мэргэжил бүхэн сайхан

2019 оны 05 сарын 10

ХНБЦГ-т хэрэгжиж буй MOH-9183 төслийн санхүүжүүлилтээр "Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь байгаль орчны хамгаалал- аялал жуулчлал" зөвлөгөөн 05 сарын 06-ны...