Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

2018 оны 09 сарын 28-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн Т.Ганчулуун, Б.Олз, Хавцгайт хэсгийн байгаль хамгаалагч Д.Баярсайхан, А.Ганболд, З.Пүрвээ, М.Эн...

2018 оны 09 сарын 22-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн н.Гэрлээ багштай “Говийн төгөл”, Улсын...

2019 онд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар Ёл, Мухар шивэрт, Хавцгайт, Дүнгэнээгийн амуудыг тогтвортой аялал жуулчлалын замаар хөгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөө болон...

Төрөлжсөн Биеийн тамирын сургалттай 7-р сургуулийн сурагчдад 2018 оны 09 сарын 19-ний өдөр сургалт зохион байгуулсан.

Даланзад сумын 4-р цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

Элсэн манханы баяр

2018 оны 09 сарын 20

“Элсэн манхны баяр” уламжлалт арга хэмжээ Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын нутаг Монголын есөн гайхамшгийн нэг Хонгорын голд 09 сарын 14,15 ны өдрүүдэд амжилттай з...

Ёлын амны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хүрээнд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар Зүүнсайхан уулын Ёлын ам руу нэвтрэх хяналтын постын мэдээллийн төвийн тох...

ГГБЦГХЗ-ны хамт олон 2018.08.10-2018.08.24 хүртэлх хугацаанд Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар түүний ЗДТГ-ын ажлын албаны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр, Х...

2018 оны 08 сарын 02, 03-ны өдрүүдэд ХЗахиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу ГГБЦГХЗ-ны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Батсаруул, Хуулийн хэрэгжилт...

2018 оны 07 сарын 27, 28-ны өдрүүдэд Говийн бүсийн Хамгаалалтын захиргаадын туршлага солилцох уулзалт зөвлөгөөнийг Говийн бүсийн хамгаалалтын захиргаадын мэргэ...

Сэг зэм устгалаа

2018 оны 07 сарын 19

Зүүнсайхан уулын Дүнгэнээгийн аманд мал амьтны гаралтай галзуу өвчин 2018 оны 07 сарын 08-ны өдөр гарсан тул мал, хүн, амьтан нэвтрүүлэхгүй, 14 хоногийн хугацаа...

БОАЖЯамны ТХНУГазрын даргын 2018 оны 05 сарын 30-ны 10/3685 чиглэл хүргүүлэх тухай албан тоотын дагуу Сэврэй сумын хэмжээнд 3-р улирлын их цэвэрлэгээг 07 сарын ...