Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Биотехникийн арга хэмжээ

2021 оны 01 сарын 15

2021 оны 01 сарын 09-ний өдөр Дундсайхан ууланд ан амьтдад өвс тавьж өгөх биотехникийн ажлыг “Их говийн тэнгэрлэг залуус-98” холбооны залуусын санаачлагаар хийл...

2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр Баяндалай сумын Баянцагааны нурууны Хадан бууц,Түлэг шовон, Хэнгэрэг, Нарийн гэх 4 газрын 11 га нөхөн сэргээсэн талбайг хүлэ...

Өвс нөөцөллөө

2020 оны 12 сарын 22

Зун намартаа хур бороо багатай, өвөл цас ихтэй зудын байдалтай хүнд хэцүү цаг үед аргаль угалз, янгир ямаа, хар сүүлтий, цагаан зээр зэрэг туруутан ...

Постонд ажиллаж байна

2020 оны 11 сарын 23

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын хорио цээртэй холбоотойгоор Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид хяналтын постонд ажиллаж байна.

Говь Гурвансайханы БЦГХЗ-ны даргын албан үүрийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Тэгшжаргалын баталсан удирдамжийн дагуу 2020.11.18 наас 3 хоногийн хугацаанд мэдээллийн ...

11 сарын 07-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны “Ирвэс” хэсгийн байгаль хамгаалагчид Сэврэй сумын ЗДТГ, ЕБС-ийн багш сурагчидтай хамтран аялал жуулчлалын гол бүс ну...

Шинээр байгуулагдсан Тост Тосонбумбын Нурууны Байгалийн Нөөц Газрын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн байгаль хамгаалагч нарыг чадваржуулах сургалтыг 11 сарын...