Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

2022 оны 05 сарын 12,13-ны өдрүүдэд ХЗ-ны дарга Б.Батаагаар ахлуулан мэргэжилтэн Б.Батгэрэл, Б.Тэгшжаргал, Т.Ганчулуун, байгаль хамгаалагч М.Энхсайхан, Р.Батцог...

2022 оны 05 сарын 04-ний өдөр спортын төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн Х.Нарангарав багштай 7а ангийн сурагчдад “Говь Гурвансайханы байгалийн цогцолборт газар түүни...

2022 оны 04 сарын 25,26-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотын Corporate зочид буудалд Улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаадын сургалт сурталчилгаа ха...

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогын сургалт 2022 оны 04 сарын 28-ны өдөр Өмнөговь аймагын Шинэ театрын зааланд зохион б...

Туршлага судаллаа

2022 оны 05 сарын 05

ХБНГУ-ын санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд БОАЖЯ-наас KFW банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд да...

2022 оны 04 сарын 14-ны өдөр Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн хурлын танхимд “Монгол улсын Тусгай Хамгаалалттай Газар нутгийн хог хаягдлын менежмент” ...

Биотехникийн арга хэмжээ

2022 оны 05 сарын 05

Говь Гурвансайханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан 2022 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн удирдамжийн дагуу 30-31 өдрүүдэд то...

Зуун мод хэсгийн байгаль хамгаалагчид 2022 оны 04 сарын 15-16 -ны хооронд Нэмэгт уулын Тамгат, Салаа, Эмээлцэг, Дэвтээр гэх газруудад хяналт шалгалт хийв. Тамг...

2022 оны 03 сарын 23-ны өдөр “Говийн Өргөө” жуулчны бааз дээр Зүүнсайхан уулын амуудад аялал жуулчлалын чиглэлээр жуулчдад үйлчилгээ эрхэлдэг нутгийн иргэд, нөх...

2022 оны 04 сарын 14-ны өдөр Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн хурлын танхимд “Монгол улсын Тусгай Хамгаалалттай Газар нутгийн хог хаягдлын менежмент” ...

Хужирын нөөц бүрдүүллээ

2022 оны 04 сарын 20

Говь Гурвансайханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан 2022 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн удирдамжийн дагуу, байгаль ц...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Б.Бат-Эрдэнэ, тус яамны газар, харьяа агентлагийн дарга нарын төлөөлөл Өмнөговь аймагт ажиллаа.