Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

2021.10.07 ны өдөр МУ-ын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ улс даяар өрнөж байгаа аян өнөөдөр Өмнөговь аймагт албан ёсоор эхэлж...

2021 оны 10 сарын 01, 02-ний өдрүүдэд Хамгаалалтын захиргааны нийт албан хаагчдын нэгдсэн цугларалт, сургалт семинарыг Хонгорын голын “Нүдэн булаг” төвд амжилт...

Говь Гурвансайханы Байгалийн Цогцолборт Газрын Хамгаалалтын Захиргааны даргын баталсан 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 14 дугаартай удирдамжийн дагуу Монг...

09 сарын 08-наас 09 сарын 24-нийг хүртлэх хугацаанд Баяндалай сумын Баянцагаан уулын “Хонжин”-гийн постонд байгаль хамгаалагч, БОХУБ Р.Батцогоор ахлу...

2021 оны 08 сарын 30-наас 09 сарын 12 хүртлэх хугацаанд архивын бичиг баримт эмхлэх ажлыг гэрээт ажилтан Ц.Дулмаагаар гүйцэтгүүлж, байгууллагын комисс хүлээ...

2021 оны 09 сарын 09-ний өдөр Хүрмэн сумын Орчны бүсийн иргэдэд зохион байгуулсан  Хог хаягдал сэдэвт сургалтанд 21 хүн хамрагдлаа.

2021 оны 09 сарын 06-ны өдөр Баяндалай сумын Орчны бүсийн хурал цахимаар хуралдлаа. Хуралдааны зорилго нь ОБЗ-ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, цаашдын үйл ажилла...

2021 оны 07 дугаар сарын 02, 08 дугаар сарын 27 -ны өдрүүдэд бэлчээрийн сэргэн ургалт, ургамлын бүрхэвч, зүйлийн бүрдлийн өөрчлөлтийг судлаж байх зорилгоор мон...

2021 оны 08 дугаар сарын 04 -нд Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг салбарын төлөөллийн 10 гаруй аж ахуй нэгж, байгууллага хуралдлаа.

Байгаль хамгаалагч нарын хууль, эрх зүйн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, албан хаагчид бие биенээсээ суралцаж хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд зорилгоор ГГБЦГХЗ-ны ...

Короновирус халдварт (COVID-19)-ын цар тахлын улмаас иргэдийн амьжиргааны түвшин буурч байгалийн нөөц баялаг, ашигт малтмалыг хууль бусаар ашиглан байгаль орчин...

Хээрийн постонд ажиллаа

2021 оны 07 сарын 29

Коронвирус халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын улмаас иргэдийн амьжиргааны түвшин буурч байгалийн нөөц баялаг, ашигт малтмалыг хууль бусаар ашиглан байгаль орчинд ...