Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Засвар тохижилт

2020 оны 07 сарын 06

07 сарын 02-ны өдөр мэргэжилтэн Т.Ганчулуун, жолооч Т.Өнөр нар “Гүний ус” ХХК-ны ажилтан н.Энхдөшийн хамт Ёлын амны усны хэрэглээтэй ариун цэврийн байгууламжийн...

06 сарын 18-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны Говийн бүсийн мэдээллийн төвд Ёлын амыг түшиглэн аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгаль хамгаалах...

ГГБЦГ-ын сумдын Орчны бүсийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, орчны бүсийн хөгжлийг дэмжих, нутгийн иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх зорилгын дор ОБЗөвлөлү...

Орчны бүсийн зөвлөлийн хурал зохион байгууллаа ГГБЦГ-ын сумдын Орчны бүсийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, орчны бүсийн хөгжлийг дэмжих, нутгийн иргэд...

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 202...

Хяналт шалгалт

2020 оны 05 сарын 19

. Хамгаалалтын захиргааны хамт олон 2020.05.05 наас 2 хоногийн томилолтоор Баяндалай сумын Баянцагааны нуруу, Сэврэй сумын Баянборын нуруунд хяналт шалгалтаар ...

Хамгаалалтын захиргааны ахлах мэргэжилтэн Б.Батгэрэлээр ахлуулан “Ирвэс” хэсгийн байгаль хамгаалагчдын баг 2020.05.10-наас 13 нийг хүртэл урьдчилан сэргийлэх хя...

2020.05.13-17 ны өдрүүдэд Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид Сэврэй сумын Хонгорын гол буюу цогцолборт газрын аялал жуулчлалын бүс нутагт...

Мод тарьлаа

2020 оны 05 сарын 01

Монгол улсын Ойн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1, Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” зарлиг,...

2020 оны 04 дугаар сарын 24-ны өдрийн 10:00 цагаас 17:00 цаг хүртэл Хамгаалалтын захиргааны санаачилгаар Алтайн өвөр говийн сав газрын захиргаатай хамтран уст ц...

2020 оны 04 сарын 14-ний өглөө Говь Гурвансайханы БЦГ-ын Зүүнсайхан уулын Улиастай орчмыг хариуцсан байгаль хамгаалагч Б.Батболд ирвэсний гүем нохойд бариулж үх...

2020.04.13-ны өдөр Говь Гурвансайханы БЦГ-ыг хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Б...