Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

2018 оны 08 сарын 02, 03-ны өдрүүдэд ХЗахиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу ГГБЦГХЗ-ны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Батсаруул, Хуулийн хэрэгжилт...

2018 оны 07 сарын 27, 28-ны өдрүүдэд Говийн бүсийн Хамгаалалтын захиргаадын туршлага солилцох уулзалт зөвлөгөөнийг Говийн бүсийн хамгаалалтын захиргаадын мэргэ...

Сэг зэм устгалаа

2018 оны 07 сарын 19

Зүүнсайхан уулын Дүнгэнээгийн аманд мал амьтны гаралтай галзуу өвчин 2018 оны 07 сарын 08-ны өдөр гарсан тул мал, хүн, амьтан нэвтрүүлэхгүй, 14 хоногийн хугацаа...

БОАЖЯамны ТХНУГазрын даргын 2018 оны 05 сарын 30-ны 10/3685 чиглэл хүргүүлэх тухай албан тоотын дагуу Сэврэй сумын хэмжээнд 3-р улирлын их цэвэрлэгээг 07 сарын ...

07 сарын 18 ны өдөр орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар Ёлын аманд хийгдэж буй тохижилтын эхний ажлыг хүлээж авлаа. Тохижилтын ажил хүлээж авах комиссын дарга БОАЖ...

Ёл, Мухар шивэрт, Хавцгайт, Дүнгэнээгийн амуудыг тогтвортой аялал жуулчлалын замаар хөгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөөний 2018 онд тавигдсан 227.000.000 төгрөгни...

Аялал жуулчлалын бүс нутагт нэмэлт хүчээр ажиллах хувиар гарган ажиллаж байна

Хаяг самбар хийгдлээ

2018 оны 07 сарын 03

ГГБЦГХЗ-ны мэргэжилтэн Б.Тэгшжаргал, байгаль хамгаалагч Д.Соронзонболд, А.Ганболд, З.Пүрэвээ нарын хамт хамгаалалтын захиргааны гадна хашааны дэргэд 170м-ийн өн...

2018 оны 06 сарын 14,15-ны өдрүүдэд ХЗахирааны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Батсаруулын баталсан удирдамжийн дагуу дарга, Аялал жуулчлал хариуцсан мэрг...

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны 4.2.4.1-д “Бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв, цөөрөм байгуулах, гол, горхи, булаг ...

“Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ” зохион байгуулах ажлыг 06 сарын 08-ны өдрийн 10 цагт зарлаж, аймгийн төвийн хуучин мод үржүүлгийн талбайгаас Говь Гурвансайханы уул...

Аймгийн ИТХурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 02 сарын 27-ны өдрийн дугаар 24 тоот тогтоолоор “Монгол гэр” ажиллуулах журам батлагдсантай холбогдуулан Орчны бүсийн н...