Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хяналт шалгалт

2018 оны 04 сарын 14

ХЗ-ны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Батсаруул, мэргэжилтэн Т.Ганчулуун, байгаль хамгаалагч Д.Соронзонболд нар Баяндалай сумын Баянцагааны нурууны “Хувий...

Цахим бүртгэл

2018 оны 04 сарын 14

Цахим бүртгэлийн төхөөрөмж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ

Төслийн хүрээнд нийт 13 төрлийн 22 ширхэг тоног төхөөрөмж гардан авлаа.

2018 оны 04 сарын 02-ны өдөр Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад хотод “Унаган байгаль-Ухаалаг хэрэглээ” сэдэвт аймгийн хэмжээний нэгдсэн уулзалт зөвлөгөөн зохион ...

Байгаль орчин Аялал жуулчлалын салбарын нээлттэй өдөрлөгийг байгаль орчны салбар байгууллагууд Өмнөговь аймгийн “Их бүтээн байгуулалтын жилийн нээлттэй хаалганы...

Сурталчилгаа хийгдлээ

2018 оны 03 сарын 14

ТХГНутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд 2018 оны 06 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн байгаль орчинд халгүй эко нойл ашиглах талаарх сург...

Камер тавьлаа

2018 оны 03 сарын 09

Ирвэс хамгаалах сантай хамтарч цоохор ирвэсний тандан судалгааны автомат камер суурьлууллаа.

2018 оны 03 сарын 05, 06-ны өдрүүдэд БОАЖЯамны сайдын А/37 дугаартай Хууль бус, зөвшөөрөлгүй баригдсан хашаа, байшин, барилга байгууламжийг буулгах тухай тушаал...

2018 оны 02 сарын 13-14-ны өдрүүдэд УИХурлын гишүүн, БОАЖЯамны сайд Н.Цэрэнбат, УИХурлын гишүүн Н.Амарзаяа, ТХНУГазрын дарга Ч.Батсансар, БОАЖЯ-ны Үнэлгээний хэ...

Баяндалай сумын багийн нэгдсэн хуралд ХЗ-ны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид оролцож мэдээлэл хийлээ.

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний нэгдсэн цахим хуудас ашиглалтын сургалт зохион байгуулагдаж, Хамгаалалтын захиргаадын мэргэжилтнүүд тус сурга...

1

2018 оны 01 сарын 24

12