Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Томилолтоор ажиллаа

2020 оны 07 сарын 29

07 сарын 19-нөөс 24-ний өдрүүдэд Оюутын амны хяналтын постонд ТХГ нутагт нэвтрэх нэг удаагийн тасалбар тасалж, хяналт тавьж ажиллаа. 07 сарын 19-ний өдөр 32 аял...

Хяналт шалгалт

2020 оны 07 сарын 17

Говь гурвансайхны байгалийн цогцолборт газарт байгалийн цогцолборт газрын Сэврэй сумын Эрээний нурууны Хөх толгой,Баяндалай сумын Хувын голын төлөг шовон гэх 2 ...

Хамгаалалтын захиргааны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Тэгшжаргалын баяр наадмын амралтын өдрүүдэд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай тушаалы...

07 сарын 10-ны өдрийн өглөөний 10 цагийн орчинд Зүүнсайхан уулын Индэрийн аманд үхсэн ирвэс байгаа талаар нутгийн иргэдээс мэдээлэл ирсэний дагуу Мухар шивэртий...

Хяналт шалгалт

2020 оны 07 сарын 09

ГГБЦГХЗ-ны даргын баталсан 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 39/04/096/05 тоот удирдамжийн дагуу 5 хоногийн хугацаагаар Монгол улсын “Тусгай хамг...

Засвар тохижилт

2020 оны 07 сарын 06

07 сарын 02-ны өдөр мэргэжилтэн Т.Ганчулуун, жолооч Т.Өнөр нар “Гүний ус” ХХК-ны ажилтан н.Энхдөшийн хамт Ёлын амны усны хэрэглээтэй ариун цэврийн байгууламжийн...

06 сарын 18-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны Говийн бүсийн мэдээллийн төвд Ёлын амыг түшиглэн аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгаль хамгаалах...