Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

2019 оны 02 сарын 22-ны өдөр Зүүнсайхан уулын Ёлын ам, Мухар шивэртийн зогсоол орчинд үйл ажиллагаа явуулдаг нутгийн иргэдэд сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулла...

2019 оны 02 сарын 20-ны өдөр Зүүнсайхан уулын Оюутын ам орчинд жуулчдад үйлчилгээ үзүүлдэг нутгийн иргэдтэй уулзалт зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

Сургалт сурталчилгаа

2019 оны 02 сарын 18

2019 оны 02 сарын 18-ны өдөр Политехникийн коллежийн Б.Эрдэнэчулуун багштай Хүнд машин механизмын засварын ангийн оюутнуудад мэдээлэл хийлээ.

Орон нутгийн хамтын ажил

2019 оны 02 сарын 13

2019 оны 02 сарын 12-ны өдөр Нутгийн удирдлагын ордоны хурлын танхимд аймгийн Засаг даргын орлогч С.Мөнхбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг ТХГ-ын Ёлын ам, Мухар шивэ...

ГГБЦГХЗ 02 сард хйиж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө боловсруулж, хэлэлцлээ.

1 сард хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 17 ажлын хэрэгжилтийг дүгнэлээ.

Хариуцан хамгаалж буй газар нутагт хог хаягдал цэвэрлэж, хяналт тавьж ажиллаа.

Цаг үеийн мэдээ

2019 оны 01 сарын 25

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд томуу, томуу төст өвчин ихсэж амбулатороор үзүүлсэн иргэдийн 23,5 хувьд томуу томуу төст өвчин илэрсэн, нийт хэвтэн эмчлүүлж байгаа өв...

Томилолтоор ажиллаа

2019 оны 01 сарын 17

2019 оны 01 сарын 14-нөөс 16-ны өдрүүдэд Хамгаалалтын захиргааны дарга Б.Батсаруулаар ахлуулан мэргэжилтэн Б.Батгэрэл, В.Өсөхбаяр, Т.Ганчулуун байгаль хамгаалаг...

2019.01.10 ны өдөр Орчны бүсийн Хүрмэн сумын Хүрмэн багийн ИНХуралд Хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Батгэрэлээр ахлуулан мэргэжилтэн ...

01 сарын 07-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны офиссын бие бүрэлдэхүүн 01 сард хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, хэлэлцлээ.

Дотоод ажил

2019 оны 01 сарын 17

Байгаль хамгаалагчдын өврийн дэвтэр, орчинзүйн ажиглалтын дэвтрийг хэвэллээ.