Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Томилолтоор ажиллаа

2020 оны 03 сарын 26

2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 6 хоногийн хугацаагаар ГГБЦГХЗ-ны мэргэжилтэн Б.Тэгшжаргал,Б.Батгэрэл,В.Өсөхбаяр,ня-бо С.Дэлгэрцэцэг,нярав Ц.Ба...

Хонгорын гол, Хэрмэн цав орчмын байгалийн үзэсгэлэнт газрын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хүрээнд аймаг орон нутгаас 200 сая төгрөг шийдвэрлэсний дагу...

2020.03.10-ны өдөр Говь Гурвансайханы БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас хууль бусаар ашигт малтмал олборлолтын эсрэг төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, Онцгой байдлын г...

Зүүнсайхан уулын "Аяга арц" гэх газар анхааруулах самбар байрлууллаа.

ГГБЦГХЗ-ны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэч Б.Батсаруулын 2020 оны 02 сарын 20-ны өдрийн А/03 дугаар тушаалын дагуу хариуцлагатай жижүүрээр ажиллах албан хааг...

2020 оны 02 сарын 11-ний өдөр Зүүнсайхан уулын Оюутын амны хяналтын постоос Ёлын амны автозогсоол хүртлэх 10 км замыг засварлах ажлын төлөвлөлтийг “Даш зам” ХХК...

Хонгорын гол, Хэрмэн цав орчмын байгалийн үзэсгэлэнт газрын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хүрээнд 2020 онд Сэврэй сумын Хонгорын гол орчинд хийгдэх то...

2020 оны 2 дугаар сарын 4-5-ны өдрүүдэд Сэврэй сумын цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч Э.Баттулга, цагдаа Э.Намсрай, сумын байгаль хамгаалагч Э.Оюунцэцэг, ГГБЦГХЗ-ны...

Хонгорын гол, Хэрмэн цав орчмын байгалийн үзэсгэлэнт газрын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хүрээнд 2020 онд Сэврэй сумын Хонгорын гол орчинд хийгдэх то...

Үр дүн хэлэлцлээ

2019 оны 12 сарын 13

12 сарын 11 өдөр байгууллагын ажилчдын 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн гэрээг дүгнэж хэлэлцлээ.

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын салбарын "Намрын зөвлөлдөх уулзалт-2019" арга хэмжээ 10 сарын 14-ний өдөр амжилттай ...