Мэдээ мэдээлэл

монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны 4.2.4.1-д “бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв, цөөрөм байгуулах, гол, горхи, булаг ...

Цааш унших

“бүх нийтийн их цэвэрлэгээ” зохион байгуулах ажлыг 06 сарын 08-ны өдрийн 10 цагт зарлаж, аймгийн төвийн хуучин мод үржүүлгийн талбайгаас говь гурвансайханы уул...

Цааш унших

аймгийн итхурлын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 02 сарын 27-ны өдрийн дугаар 24 тоот тогтоолоор “монгол гэр” ажиллуулах журам батлагдсантай холбогдуулан орчны бүсийн н...

Цааш унших

ггбцгхзахиргааны даргын үүрэг гүйцэтгэгч б.батсаруул, хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч в.өсөхбаяр,...

Цааш унших

2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр :байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны санхүүгийн хэлтсийн дарга б.нансалмаа, санхүүгийн хэлтсийн нягтлан бодогч б.болорцэцэ...

Цааш унших

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

2018 оны 06 сарын 06

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 3 хоногийн хугацаатай,батлагдсан удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар баяндалай сумын баянцагааны нуруу орчмын ...

Цааш унших

2018 оны 05 сарын 22,23-ны өдөр “говийн бүсийн амьтны аймгийн судалгаа, хамгаалал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал нутгийн удирдлагын ордны “сүлд” танхимд ...

Цааш унших

СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН

2018 оны 06 сарын 06

2018 оны 05 сарын 08-ны өдөр хамгаалалтын захиргааны бүсийн мэдээллийн төвд тусгай хамгаалалттай газарт газар ашиглагч төр, хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж байгуул...

Цааш унших

өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын улирлын нээлтийн арга хэмжээг говь гурван сайхан уулын ёлын аманд 2018 оны 05 сарын 26-ны өдөр, эдүгээ 7 дахь жилдээ зохион ба...

Цааш унших

өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээ болох "сайханы сарлагийн баяр-2018" арга хэмжээ 05 сарын 26-ны өдөр тохиох гэж байгаатай холбогдуулан өмнөго...

Цааш унших

хамгаалалтын захиргаа theory of change төлөвлөлтөөр ажлын үр дүн, цаг ашиглалт, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор албан хаагчдын 2018 онд хийх жилийн ажл...

Цааш унших

хзахиргааны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч б.батсаруулын баталсан удирдамжийн дагуу 2018 оны 04 сарын 30-наас 2 хоногийн хугацаагаар мэргэжилтэн т.ганчулуу...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now