Хуулийн хэрэгжилт хяналт шалгалт хариуцсан, ахлах мэргэжилтэн БОХУБ Б.Батгэрэл, бүсийн төв хариуцсан мэргэжилтэн Б.Тэгшжаргал, жолооч Н.Сэмээн-Од, Ирвэс хэсгийн байгаль хамгаалагч хэсгийн ахлагч БОХУБ А.Нямсүрэн, байгаль хамгаалагч С.Мөнхчулуун, О.Даваа нар 2022 оны 10 дугаар сарын 17 ны өдөр орчны бүсийн Булган сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-9 дүгээр ангийн нийт 55 сурагчдад “Дэлхийн ирвэс хамгаалах өдөр”-ийн арга хэмжээг тохиолдуулан сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулав.

Үүнд:

1. Улсын тусгай хамгаалалттай газар гэж юуг хэлэх вэ?

2. Говь гурвансайханы БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?

3. Цоохор ирвэс гэж ямар амьтныг хэлэх вэ?

4. Дэлхийн хэдэн улсад цоохор ирвэс байдаг вэ?

5. Монгол улс хэдэн цоохор ирвэстэй вэ?

6. Говь гурвансайханы БЦГ-ын уулсад хэдэн цоохор ирвэс байгаа вэ ?

7. Цоохор ирвэсийн тооллогыг ямар аргачлалаар хийдэг вэ?

8. Миний цоохор найз зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл хийж зургаан төрлийн гарын

авлага материалыг сургуулийн номын сан, байгаль хамгаалах клубт өгч мэдээлэл хийсэн сэдвүүдээр сурагчдын дунд мэдлэг сорих “АХА” тэмцээнийг нийт хүүхэд багачуудын дунд зохион байгуулж эхний таван байрыг эзлүүлж гарын бэлэг мөнгөн урамшууллаар шагнаж урамшууллаа. АХА тэмцээнд 1-р байрыг 9а ангийн сурагч Г.Мэндбаясгалан, 2-р байрыг Б.Жийстэрмаа, 3-р байрыг Т.Ганбаяр, 4-р байрыг 6 а ангийн сурагч У.Од, 5-р байрыг 8 а ангийн сурагч М.Золбоо нар эзэлсэн.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now