Постонд ажиллаж байна

2020 оны 11 сарын 23

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын хорио цээртэй холбоотойгоор Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид хяналтын постонд ажиллаж байна. Аймгийн онцгой комиссын штабын зааврын дагуу аймгаас орох гарах, постонд ирж бүртгүүлээд буцах, гарсан зөрчил зэрэг мэдээллүүдийг өгч, цар тахлын нөхцөл байдлын үед 24 цагаар төрийн байгууллагын албан хаагчийн үүргээ биелүүлэн ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now