Даргын ажил хүлээлцлээ

2021 оны 05 сарын 03

БОАЖ-ны сайдын 04 сарын 13-ны өдрийн Б/20 тоот ажилд томилох тухай тушаалаар ГГБЦГХЗ-ны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Тэгшжаргал үүрэгт ажлаа Бараадуузын Батаад хүлээлгэн өглөө. Ажил хүлээлцэх үйл явцыг БОАЖЯ-ны ТЗУГ-ын Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн О.Мөнхцэцэг цахиаар зохион байгуулж, холбогдох үүрэг даалгаварыг уламжиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now