Камер тавьлаа

2021 оны 02 сарын 25

Хамгаалалтын захиргааны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Тэгшжаргал, мэргэжилтэн Б.Нарангарав, байгаль хамгаалагч М.Энхсайхан, Р.Батцог, Б.Батболд, А.Ганболд, Д.Соронзонболд, Д.Баярсайхан,  жолооч Т.Өнөр,  Д.Эрдэнэбат нар Говь Гурвансайханы БЦГ-ын Зүүнсайхан,  Дундсайхан,  Баруунсайханы уулсад  Цоохор ирвэсийн тоо толгойг тодорхойлох зорилгоор автомат камер байршуулах мониторинг судалгааны ажлыг 2021 оны 02 дугаар сарын 19 -ний өдрөөс 2021 оны 02 дугаар сарын 23- ний өдрийг дуустал 5 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ. Нийт 33 ширхэг автомат камерыг байршуулан ажилласан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now