Зөрчил бүхий газруудад хөдөлгөөнт эргүүл, пост ажиллаж байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын экологийн алба,БОАЖЯ-ны дэд сайдын 2021.04.08-ны өдрийн 02/1619 тоот /04 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 90 хоногийн хамгаалалтын арга хэмжээ зохион байгуулах/ тухай албан бичиг ГГБЦГХЗ,аймгийн Цагдаагийн газар хамтран экологийн цагдаагийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Т.Бумзаяагаар ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүлэг Баяндалай,Сэврэй сумдын хууль бусаар ашигт малтмал олборлох зөрчил гарч байсан болон гарч болзошгүй чиглэлүүдэд 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 15 хоногийн хугацаатай хөдөлгөөнт эргүүл, пост ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now