Сургалтанд хамрагдлаа

2021 оны 03 сарын 05

БОАЖ-ын сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/16 тоот тушаалаар батлагдсан "Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөлтийн арга зүй" сургалтанд 2021-03-02-наас 04-ны өдрүүдэд Хамгаалалтын захиргааны дарга мэргэжилтнүүд "ZOOM-Video Meeting" онлайн сургалтын линкээр холбогдож амжилттай хамрагдлаа. ТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөний арга зүйн сургалтанд ахлах мэргэжилтэн Б.Батгэрэл менежментийн төлөвлөгөөний 5 үе шатны “Нөхцөл байдлын үнэлгээний сургалт”-ыг боловсруулж сургалтанд оролцогчдод хүргэлээ. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now