Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

11 сарын 10-ны өдөр Аялал жуулчлал, сургалт сурталчилгаа, Орчны бүс хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ганчулуун Ханхонгор сумын төвийн Орчны бүсийн иргэдэд сурталчилгааны...

2022 оны 10 дугаар сарын 17 ны өдөр хамгаалалтын захиргааны томилгоот баг 2022.10.17 ны өдөр орчны бүсийн Булган сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-9 дүгээр...

Хуулийн хэрэгжилт хяналт шалгалт хариуцсан, ахлах мэргэжилтэн БОХУБ Б.Батгэрэл, бүсийн төв хариуцсан мэргэжилтэн Б.Тэгшжаргал, жолооч Н.Сэмээн-Од, Ирвэс хэсгийн...

10 сарын 24,25-ны өдрүүдэд Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдад “Тодорхой орон зайд хяналт шалгалт хийх, тайлагнах” сэдэвт танхим, дадлага...

2022 оны 09 сарын 08,09-ний өдрүүдэд Говь Гурвансайханы байгалийн цогцолборт газрын нутаг дэвсгэр болох Сэврэй сумын Хонгорын гол, Ханхонгор сумын нутаг дахь Зү...

09 сарын 07-ны өдөр Хонгорын голын Нүдэн булаг амралтын газар уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Хонгорын голын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээ” сэдэвт...

Хээрийн постонд ажиллаа

2022 оны 08 сарын 29

08 дугаар сарын 2-ноос 8 дугаар сарын 18 хүртэл Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч А.Мандах, С.Мөнхтулга, Баяндалай, Сэврэй сумдыг хариуцсан цагдаагийн ...

“Алтан элс-Элсэн манханы баяр-2022” арга хэжмээ 08 дугаар сарын 19 нөөс 21 ны хооронд амжилттай зохион байгууллагдлаа.

ГИДЦГ-ын "А" хэсгийн хамгаалалтын захиргаа Говийн бүсийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаадын Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч болон орчны бүсийн 5 сумы...

БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн удирдлагын газрын мэргэжилтнүүд болон хамгаалалтын захиргаадын 17 албан хаагчдад "Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын н...

Байгаль орчныг хамгаалах, хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах олборлох гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор нэгдсэн...

2022 оны 07 сарын 09-07 ны өдрүүдэд албан хаагчдын ажиллах хувиарыг гарган ажиллаа. № Газрын нэр Хариуцсан байгаль хамгаалагч Нэмэлт хүчээр ажиллах Хугацаа 1....