Говь гурван сайхан - Байгалийн цогцолборт газар

Ерөнхий танилцуулга

Говь гурван сайхан - Байгалийн цогцолборт газрын Хамгаалалтын захиргаа нь Өмнөговь аймгийн баруун сумдууд болох Гурвантэс, Сэврэй, Баяндалай, Хүрмэн, Ханхонгор, Булган сумдын 10 багий нутаг дэвсгэрийг хамарсан 2.171.737 га талбайг хариуцан хамгаалдаг.