Ёлын ам

Ерөнхий танилцуулга

Ёлын амыг анх 1965 онд АИХТэргүүлэгчдийн тогтоолоор дархан цаазат газар болгосноор говийн эмзэг эко системийг хамгаалах ажлын эх үндэс нь тавигдсан.