Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 сарын 02-ны өдрийн А/492 тоот захирамжийн дагуу Сэврэй сумын Зөөлөн, Баянцагаан, Баянбор, Эрээний нуруунд явуулын хяналтын пост ажиллаж байна. Энэхүү хяналтын пост нь 05 сарын 02-ноос гарч эхэлсэн бөгөөд албан хаагчид хувиарын дагуу ажиллаж байна. Хяналтын пост ажилласнаар одоогийн байдлаар байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now