2022 оны 06 сарын 17-ны өдөр Зүүнсайхан уулын Ёлын аманд “Сайханы сарлагийн баяр”-ын арга хэмжээтэй давхцуулан байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилсан НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ зохион байгууллаа. Сарлагийн баярын талбайд асар майхан барьж сурталчилгааг дэлгэцээр мэдээлэл урсгах болон гарын авлага тараах замаар байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглагддаг багаж, тоног төхөөрөмж хэрэгслийг дэлгэн сурталчилгааны ажил хийлээ. Сурталчилгааны материалд нийт 50 ширхэг англи, 150 ширхэг монгол хэл дээрх танилцуулга, 1 ананас, 200 ширхэг “Говь Гурван Сайхан БЦГ Gobi Gurvansaikhan National Park” пэйж хуудасны танилцуулга, 1 QR код ашигллаа. Сурталчилгааны арга хэмжээнд нийт 2252 хүн хамрагдсанаас гадаадын жуулчин 20 байлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now