2022 оны 05 сарын 04-ний өдөр спортын төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн Х.Нарангарав багштай 7а ангийн сурагчдад “Говь Гурвансайханы байгалийн цогцолборт газар түүний хамгаалалтын дэглэм, биологийн төрөл зүйл” сэдвээр танин мэдэхүйн ач холбогдол бүхий сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд 32 сурагч хамрагдаж тавигдаж буй мэдээллийн дагуу асуулт хариулт явагдаж, сургалтын дараа олгосон мэдээллийг баталгаажуулж, сурагчдын идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор АХА тэмцээн зохион байгуулаа. Нийт 45 асуулт боловсруулж уралдааныг дүгнэхэд Тэргүүн байранд О.Ариунтулга, Дэд байранд Х.Хонгорзул, Гутгаар байранд Г.Баасансүрэн нар шалгарч шагнаж урамшууллаа. Мөн сургалтанд хамрагдсан нийт сурагчдад Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас гаргасан “Цоохор найз” номыг гардууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now