Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогын сургалт 2022 оны 04 сарын 28-ны өдөр Өмнөговь аймагын Шинэ театрын зааланд зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд санхүүгийн хяналтын байгууллагын албан хаагчид болон төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын дарга, нягтлан бодогч, нярав нар оролцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now