2022 оны 03 сарын 23-ны өдөр “Говийн Өргөө” жуулчны бааз дээр Зүүнсайхан уулын амуудад аялал жуулчлалын чиглэлээр жуулчдад үйлчилгээ эрхэлдэг нутгийн иргэд, нөхөрлөлүүдэд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг зөвлөгөөнийг “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал цаашид авах арга хэмжээ” сэдвийн хүрээнд амжилттай зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнд Ёлын аманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Жаргалант”, “Зүүнсайхан эх нутаг” нөхөрлөлүүдийн 29 гишүүн, Мухар шивэртийн аманд үйл ажиллагаа явуулдаг 4 иргэн хамрагдсанаас гадна Ханхонгор сумын Засаг даргын орлогч Б.Нямдорж, БОХУБ О.Бэхбат, байгаль хамгаалагч И.Хишигдэлгэр, Соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэн н.Хишигжаргал нарын хүмүүс оролцлоо.

Тус зөвлөгөөний арга хэмжээг Хамгаалалтын захиргааны дарга Б.Батаа нээж, ахлах мэргэжилтэн Б.Батгэрэл байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх ерөнхий мэдээлэл, мэргэжилтэн Т.Ганчулуун Зүүнсайхан уул орчинд НИТАЖ хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, цаашид авах арга хэмжээний хүрээнд, Зүүнсайхан эх нутаг нөхөрлөлийн ахлагч Б.Отгонжаргал, Жаргалант нөхөрлөлийн ахлагч Б.Оюунгэрэл нар нөхөрлөл үүсэн байгуулагдсанаас хойш хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг тайлан, Ханхонгор сумын Засаг даргын орлогч Б.Нямдорж Ханхонгор сумын нутагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх бодлого, Политехник коллежийн Арга зүйч Ч.Эрдэнэтуяа “Хувь хүний хөгжил өөртөө итгэх итгэл” сэдвийн хүрээнд тус тус сургалт мэдээллийг хийлээ. Зөвлөгөөний төгсгөлд нөхөрлөлүүдтэй хамтран ажиллах гурвалсан гэрээ байгуулж, Аялал жуулчлалын хууль шинэчлэгдэх гэж байгаатай холбоотой саналыг авч, тулгамдаж буй асуудал болон цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг ярилцлаа.

Зөвлөгөөнд оролцогчид Аялал жуулчлалын тухай хуульд:

  1. Гэр буудал ажиллуулж буй иргэдийн хувьд тусгай хамгаалалттай газар нутагт зөвшөөрөлгүй ашиглаж буй газрын асуудлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлэх
  2.  Дотоодын аялагчдын сөрөг хандлагыг өөрчлөх талаар дорвитой арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн хуульд санал оруулах
  3.  Жуулчдын аялах тав тухтай орчин нөхцлийг бүрдүүлж сэтгэл ханамжийн баталгааг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарах
  4.  Монгол үндэсний хэв шинжийг агуулсан брэнд бүтээгдэхүүнийг илүү агуулгаар нь нэвтрүүлэх тал дээр анхаарах
  5.  Жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд тур оператор компаниуд аяллын маршрут дагуу аюулгүй аялах санамжуудыг хил нэвтрэхээс өмнө хангалттай хэмжээнд сурталчилж байх
  6.  Дотоодын аялагчдын ухамсарыг нэмэгдүүлэх сургалт сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх, дотоодын аялагчдад сургалт сурталчилгаа санамж зөвлөмжийг өгсний дараа зөрчил гаргасан тохиолдолд хариуцлага тооцдог тогтолцоог нэвтрүүлэх гэх мэт саналыг орууллаа.

Мөн зөвлөгөөнд оролцогчид Ёлын амны мөсний хөлдөлтийн түвшинг нэмдэгдүүлэх арга замыг судлах болон сумын Засаг даргын захирамжаар шийдвэрлэгдэж байгаа өвөлжөө хаваржааны газар нь цогцолборт газрын хилийн заагийг мэдэхгүйгээс олгогдсоноос зөрчилтэй асуудал үүсдэг иймд Баяндалай, Ханхонгор сумд Хамгаалалтын захиргаатай уулзалт зохион байгуулах, Ёлын амны автозогсоол орчинд ашиглагдаж байгаа усны хэрэглээтэй ариун цэврийн байгууламжийг устгаж хуурай технологийн ариун цэврийн байгууламж барих шаардлагатай талаарх асуудлуудыг хэлэлцлээ. Байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлүүд өөрсдийн хийж урласан гар урлалын бүтээлүүдээс дэлгэж орон нутгийн “Алтан говь” тв-ээр дамжуулан  үйл ажиллагаагаа сурталчилж яриа өглөө.

                                                     

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now