Засварын ажил хийлээ

2021 оны 06 сарын 28

2021 оны 06 сарын 24, 25-ны өдрүүдэд Хамгаалалтын захиргааны дарга Б.Батаагийн баталсан удирдамжийн дагуу Оюут, Ёл, Хавцгайт, Мухар шивэртийн амуудад засвар тохижилтын ажил хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

Оюутын аманд-

 1. Хяналтын постны камер, проекторыг ажилд оруулж, хаалга зассан
 2. Чулуун байшинг цэвэрлэж, 5 ханат гэрийн бүртгэлийг хийсэн
 3. 1 самбар шинээр түгжиж мэдээллийг байрлуулсан
 4. Түмбэ будаж фосфортой наалт наасан
 5. Автозогсоол орчмын тэмдэгнүүдийн хөлийг будсан

 

Оюутын амнаас автозогзоол хүртэл-

 

 1. Түмбээ, тэмдэгний хөл будсан

 

Ёлын амны автозогсоол-

 1. Түмбэ будаж наалт наасан
 2. 2 шинэ самбар хатгаж мэдээллийг байрлуулсан
 3. Булаг хамгаалсан шаардлагагүй төмөр хашааг зөөсөн

 

Мухар шивэртийн аманд-

 1. Түмбэ будаж наалт наасан
 2. Тэмдэг, хаалтны хөл будсан

Хавцгайтын аманд-

 1. 3 ш самбар будсан

 

 

 

 

                                        

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now