Хээрийн пост

2021 оны 05 сарын 25

Короновирус халдвар /covid-19/-ын улмаас иргэдийн амьжиргааны түвшин буурч байгалийн нөөц баялаг, ашигт малтмалыг хууль бусаар ашиглах байгаль орчинд их хэмжээний хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийн халдашгүй байдлыг хангах зорилгоор БОАЖЯ, ЦЕГ-ын Экологийн албатай хамтран зохион байгуулж байгаа ажлын хүрээнд Говь Гурвансайханы БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран 2021 оны 04 дүээр сарын 21 нээс хээрийн постонд үүрэг гүйцэтгэж байна. Хамгаалалтын захиргааны бүрэлдэхүүн 04 сарын 21-нээс 05 сарын 21 хүртэл 1 сарын хугацаанд хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now