Мэдээллийн самбар

2021 оны 05 сарын 25

Аялал жуулчлалын бүс нутагт тавигдах сурталчилгааны самбарны мэдээллийг шинэчлэх ажлын хүрээнд нийт 11 самбарны ар өвөр 22 тал мэдээллийг 12 ширхэг логоны хамт хийлээ. 05 сарын 14-ний өдөр Ёлын амны нэвтрэх хэсгийн 2 самбарны мэдээллийг шинэчиллээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now