Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас 2020 оны 08-р сарын 06-ны өдөр ZS200-6 нүүдэлчин маркын 9 ширхэг мотоциклийг хүлээн авсан.
Тус мотоциклуудад тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар гэрчилгээг авч, хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчдад хувиарлан өгч, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаж эхэллээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now