БОАЖ-ын яамнаас “Боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг ангилан ялгах, хог хаягдлын зохистой менежментийг дэмжих” ажлыг “Мог пластик” ХХК-тай хамтран зохион байгуулж байгаа ажлын хүрээнд 09  сарын 14-ний өдөр Нутгийн удирдлагын ордонд “Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих” төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан сургалтанд ХЗ-ны мэргэжилтэн Т.Ганчулуун, В.Өсөхбаяр нар хамрагдаж СЕРТИФИКАТ гардан авлаа. Тус сургалтыг ШУТИС-ийн багш н.Сүнжидмаа, “Мог пластик” ХХК-ны мэргэжилтэн н.Хонгор нар Тогтвортой хөгжил, Ногоон хөгжил, Эко системийн үйлчилгээ ба түүнд үзүүлэх хог хаягдлын нөлөө, Хог хаягдлын менежмент, Хог хаягдлыг ангилж хаях, түүний ач холбогдол, Барилгын хог хаягдлын менежмент, өнөөгийн нөхцөл байдал, Дахин боловсруулах замаар хог хаягдлыг бууруулах зэрэг сэдвийн хүрээнд тус сургалтыг БОАЖГ, Даланзадгад сумын ЗДТГ, Өмнөд бүсийн сав