06 сарын 18-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны Говийн бүсийн мэдээллийн төвд Ёлын амыг түшиглэн аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлийн гишүүдэд сургалт зөвлөгөөн зохион байгууллаа. COVID-19 халдварт өвчний хорион цээрийн дэглэмийн улмаас нөхөрлөлийн гишүүдийн хурлын ирцийг 10 хүний тоонд барих бодлого барьж ажиллаа. Тус сургалтанд урилгаар БОАЖГ-ын мэргэжилтэн Б.Бурмаа, “Гайхамшигт говь” АЖХ-ны тэргүүн Х.Түмэндэлгэр, холбооны дэд ерөнхийлөгч н.Ариунсанаа нар оролцож, ажлал жуулчлалын чиглэлээр аймаг орон нутгаас барьж буй бодлого, “Монгол гэр” ажиллуулах журам, аймгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй менежментийн төлөвлөгөө, гэр буудал эрхлэгчдийн хөтлөх судалгааны маягтын загвараас гадна “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ?” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Мөн Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн В.Өсөхбаяр “Байгаль хамгаалахад иргэдийн оролцоо”, мэргэжилтэн Т.Ганчулуун “НИТАЖ хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, ца