СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЛАА

2019 оны 09 сарын 06

2019 оны 08-р сарын 27-31 ны өдрүүдэд мэргэжилтэн Б.Батгэрэл, Б.Тэгшжаргал нар Гурвантэс сум Тост Тосон Бумбын нуруунд  Ирвэс Хамгааласн Сан, Олон Улсын Ирвэс Хамгалах Сан болон WCS /Байгаль зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг/-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас хамтарч зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдалаа.

СМАРТ-ийн сургалт доорх зорилтын хүрээнд зохион байуулагдалаа үүнд.

  • СМАРТ-д суурилсан дасан зохицох менежментийн аргыг ТХГ-нутгийн үйл ажиллагаа, хяналт, үнэлгээнд хэрэглэхэд байгаль хамгаалах байгууллагуудын мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдын чадавхийг дээшлүүлэх
  • ИХС/ОУИХС, WCS –ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар болон бусад байгаль хамгаалах байгууллагуудад бэрхшээлийн түвшин болон хэрэгжилтийн байдлыг хэмжсэн стандарт арга хэмжээ бүхий платформ болгон СМАРТ-ийг ашиглах
  • СМАРТ-ийн үндсэн чиг үүргийн талаарх тусгай зааварчилгаа болон хээрийн судалгааны мэдээллийг цуглуулахад гар утас, олон төрлийн мэдээлэл цуглуулахад /эргүүл, хүн-зэрлэг амьтны хоорондын зөрчил, зэрлэг амьтаны эсрэг гэмт хэргийн мэдээлэл/ ашиглах 

Сургагч багшаар Зэрлэг амьтан хамгаалаг нийгэмлэгийн Азийн хөтөлбөрийн бүс нутаг хариуцсан ахлах зөвлөх Антони Лайнам, WSC-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, Төслийн менежер Н.Одончимэг, WCS-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, Гео- мэдээллийн мэргэжилтэн Л.Очирхуяг, ирвэс Хамгаалан Сангийн судалгаа мониторинг хариуцсан менежер Л.Пүрэвжав нар дараах хөтөлбөрийн дагуу сургалт хийж ажиллаа.

Мөн сургалтанд хамрагдах хугацаандаа ГГБЦГ-ын Хэрмэн цав, Хонгорын голд хяналт хийж ажиллахад гарсан зөрчилгүй Хэрмэн цавд автомашины ул мөр ихтэй байгаа нь гадаад дотоодын аялагч нар их зорчдог болсон бололтой байлаа. Энэ хугацаанд байгаль хамгаалагч Ц.Доржсүрэн,Б.Уламбаяр, А.Нямсүрэн нартай уулзаж ажил байдалтай нь танилцсан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now