Сургалтанд хамрагдлаа

2019 оны 08 сарын 30

Хуулийн хэрэгжилт хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн БОХУБ В.Өсөхбаяр, Б.Батгэрэл, байгаль хамгаалагч БОХУБ А.Нямсүрэн, жолооч Э.Ганбат нар 2019 оны 08 сарын 8-12 ны өдрүүдэд ТХНУГ, ИГЧБЦГХЗ-наас зохион байгуулж хийсэн говийн бүсийн БОХУБ нарын чадавхийг нэмэгдүүлэх сургалтанд хамрагдалаа. Сургалтанд ТХНУГ-аас мэргэжилтэн Т.Болдбаатар, Б.Энхгэрэл нар ирж онол пратикын сургалт хийхийн зэрэгцээ удирдлагын газрын бодлого шийдвэрийн талаар танилцуулга яриаг хийсэн.


Мөн Дундговь аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Уяхан замбуу тивийн наран дор” 3000 уртын дууч морин хуурчдын нэгдсэн тоглолтын арга хэжмээнд  Говийн бүсийн хамгаалалтын захиргаадын БОХУБ нартай хамтран хог хаях, ил задгай гал түлэх, амьтан үргээх зэрэг зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлж БЦГ-ын судалгааны дээж талбай Тарвагатай аманд ажиллаа. Хяналтаар ажиллах явцад БОАЖЯ-ны дэд сайд н.Батбаяр говийн бүсийн захиргаадын алба