Нөхөн сэргээлт

2019 оны 08 сарын 30

Байгууллагаын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөний Арга хэмжээ-6.1 дэх заалтыг хангах ажлын хүрээнд Баяцагаан нурууны Дэрстэй, Хайрт, Хувын гол, Баянбор нурууны Азын сугалаа, Нурууны ард хууль бус аргаар ашигт малтмал олборлолтын эсрэг хяналт шалгалт хийх, техникийн нөхөн сэргээлт хийгдэж буй Дэрстэй, Азын сугалаа, Баян бор нурууны ард хийгдэж буй ажилтай танилцах ажлыг 2018.08.05 ны өдөр хуулийн хэрэгжилт хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Батгэрэл, жолооч Т.Өнөр, туслах ажилтан жолооч Э.Ганбат нарын бүрэлдэхүүнтэй баг хийж гүйцэтгэлээ. 
1.    Баянцагааны нурууны Дэрстэй гэх газарт ГГБЦГХЗ-ны дарга Б.Батсаруул, Баяндалай сумын засаг дарга Л.Батбаатар, “Өмнөговь аймгийн бичил уурхай эрхлэгчдийн холбоо” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал С.Даваахүү нарын 2019.07.05 ны өдөр байгуулсан “Баяндалай сумын нутаг дэвсгэрт хууль бус ашигт малтмал олборлолтын улмаас эвдэгдсэн газарт бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажлын гэрээ” –нд заасны дагуу нийт 6 га талбайд 2019.06.25-наас 2019.08.25 ныг дуустал хугацаанд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэх бөгөөд одоогоор Дугуй, Түгж гэх газруудын 3,5 га талбайг нөхөн сэргээж дуусгасан байна. 2.   Баянбор нурууны Азын сугалаа гэх газарт ГГБЦГХЗ-ны дарга Б.Батсаруул, Баяндалай сумын засаг дарга Л.Батбаатар нарын байгуулсан гэрээний дагуу хууль бус агаар ашигт малтмал олборлогчдын гарт эвдэрсэн газарт техникийн нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэж байгаа бөгөөд тус ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай хэрэгжиж байна. 


3.   Өмнөговь аймгийн засаг дарга Н.Наранбаатарын 2019 оны 07 дугаар сарын 19 ний өдрийн А/802 захирамж, Өмнөговь аймгийн “Цөлжилтийг сааруулах менежментийн 2019 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Говь Гурвансайханы БЦГ-ын Баянбор нуруунд хууль бус аргаар ашигт малтмал олборлолтын улмаас эвдрэлд орж орхигдсон 9 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийх (ӨМАОНӨГ/201901088) дугаартай ажлын гэрээг 49773212/ дөчин есөн сая долоон зуун гучин төвөн мянга хоер зуун арван хоёр/ төгрөгөөр гүйцэтгэхээр аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ө.Баянмөнх, “Шал Констракшн” ХХК-ны захирал Д.Очбадрах нар байгуулсны дагуу хийгдэж байгаа нөхөн сэргээтийн ажлын явцтай танилцлаа. Тухайн ажлыг Шал Констракшн” ХХК ковш-1, экскаватор-1 /том/, экскаватор-1 /жижиг/ зэрэг техникүүдээр ажлаа эхлүүлж байна. Тус ажлын явцтай мөн Сэврэй сумын засаг дарга Б.Батсайхан, ИТХ-ын дарга Ч.Огтбиш нараар ахлуулсан ажлын хэсэг мөн танилцсан байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now