Нөхөн сэргээлт

2019 оны 08 сарын 30

Байгууллагаын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөний Арга хэмжээ-6.1 дэх заалтыг хангах ажлын хүрээнд Баяцагаан нурууны Дэрстэй, Хайрт, Хувын гол, Баянбор нурууны Азын сугалаа, Нурууны ард хууль бус аргаар ашигт малтмал олборлолтын эсрэг хяналт шалгалт хийх, техникийн нөхөн сэргээлт хийгдэж буй Дэрстэй, Азын сугалаа, Баян бор нурууны ард хийгдэж буй ажилтай танилцах ажлыг 2018.08.05 ны өдөр хуулийн хэрэгжилт хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Батгэрэл, жолооч Т.Өнөр, туслах ажилтан жолооч Э.Ганбат нарын бүрэлдэхүүнтэй баг хийж гүйцэтгэлээ. 
1.    Баянцагааны нурууны Дэрстэй гэх газарт ГГБЦГХЗ-ны дарга Б.Батсаруул, Баяндалай сумын засаг дарга Л.Батбаатар, “Өмнөговь аймгийн бичил уурхай эрхлэгчдийн холбоо” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал С.Даваахүү нарын 2019.07.05 ны өдөр байгуулсан “Баяндалай сумын нутаг дэвсгэрт хууль бус ашигт малтмал олборлолтын улмаас эвдэгдсэн газарт бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажлын гэрээ” –нд заасны дагуу нийт 6 га талбайд 2019.06.