Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-с Зүүнсайхан уулын Оюутын амнаас Ёлын ам хүртлэх 10 километр уулын замыг засаж сайжруулах санал ирүүлснийг хүлээн авч тус ажлыг 2019 оны 07 сарын 19 ний өдрөөс 21 ний өдрийг хүртэл 3 өдрийн хугацаанд механизмчин н.Батбаяр, н.Далайцэрэн, жолооч н.Ялалтбаяр, инженер Э.Даш нарын бүрэлдхүүнтэй баг автогрейдер PY-160c, доргиурт индүү GFANGLIN, трайлер чирэгч зэрэг техникээр 1320л түлшний зардал болох 3,339,600 төгрөгний зардалаар хийж гүйцэтгэлээ.

Тус ажлыг гүйцэтгэхдээ аймгийн ЗДТГ Хөрөнгө Оруулалт Хөгжлийн Бодлогийн Хэлтситйн дарга Ж.Сүх-Эрдэнийн 2019 огны 07 дугаар сарын 18 ны өдрийн Б-1849 тоот албан бичгээр  Говь Гурван