Өмнөговь аймгийн “Цөлжилтийг сааруулах менежментийн 2019 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Говь Гурвансайханы БЦГ-ын Баянбор нуруунд хууль бус аргаар ашигт малтмал олборлолтын улмаас эвдрэлд орж орхигдсон 9 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийх (ӨМАОНӨГ/201901088) дугаартай ажлын гэрээг 49773212/ дөчин есөн сая долоон зуун гучин төвөн мянга хоер зуун арван хоёр/ төгрөгөөр гүйцэтгэхээр аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ө.Баянмөнх, “Шал Констракшн” ХХК-ны захирал Д.Очбадрах нар батласан гэрээг Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга Ж.Сүх-Эрдэнэ, БОАЖГ-ын дарга Б.Пүрэвтулга, МХГ-ын дарга Д.Мөнхтулга, ГГБЦГХЗ-ны дарга Б.Батсаруул, Шал Контракшн ХХК-ны менежер Ч.Цогтбаяр нар аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ-ийн дарга О.Ганзоригоор хянуулан байгууллаа.

Тус ажлын гүйцэтгэлд ГГБЦГХЗ, аймгийн БОАЖГ, МХГ-ууд хяналт тавьж ажиллана.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now