ГГБЦГХЗ-ны "Ирвэс" хэсгийн байгаль хамгаалагчид Сэврэй сумын ЗДТГ, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран Хонгорын голын ландфилийн гадуур тарсан хог хаягдлыг цэвэрлэж, гүүрийн эвдрэлийг

засварлаж хэвийн горимд орууллаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now