07 сарын 24-ний өдөр Зүүнсайхан уулын Ёлын амны зогсоол орчинд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар хийлгэсэн ариун цэврийн байгууламжийн бохирыг Захирагчийн ажлын албаны 5 тонны хүчин чадалтай автомашинаар сорууллаа. Уг бохирын танк нь 60м3 буюу ойролцоогоор 40 орчим тонн бохир агуулдаг бөгөөд нэг удаагийн соролтоор танкны хананаас 20 орчим см бохир соруулах хүчин чадалтай байна. Иймд аймгийн Засаг даргын орлогч руу дор хаяж нэг удаад 10 тонн бохир соруулах хүчин чадалтай автомашинтай болох асуудлыг судалж өгөх талаар тоот төлөвлөж явууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now