Говьгурвансайханы БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны зүгээс албан шаардлага хүргүүлж “Буянт хотхон” хүүхдийн зуслангийн 500 тн орчим хур хог хаягдалыг 2019- оны 07-р сарын 16-18 өдрүүдэд аймгийн ЗДТГ-аас 9 сая төгрөгний санхүүжилт шийдвэрлүүлэн  Онгийн таван буянт эрдэнэ” нөхөрлөлөөр  Баяндалай сумын хогийн төвлөрсөн цэг рүү зөөлгөж талбайг цэвэрлүүлэв. Тус зуслан нь 63 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now